top of page
缎料颜色

以下文件夹中有超过1000种潘通色卡颜色供您选择。

订购时,请使用此页面上的颜色代码。

PAG 1
PAG 1
press to zoom
PAG 2
PAG 2
press to zoom
PAG 3
PAG 3
press to zoom
PAG 4
PAG 4
press to zoom
PAG 5
PAG 5
press to zoom
PAG 6
PAG 6
press to zoom
PAG 7
PAG 7
press to zoom
PAG 8
PAG 8
press to zoom
PAG 9
PAG 9
press to zoom
PAG 10
PAG 10
press to zoom
PAG 11
PAG 11
press to zoom
PAG 12
PAG 12
press to zoom
PAG 13
PAG 13
press to zoom
PAG 14
PAG 14
press to zoom
PAG 15
PAG 15
press to zoom
PAG 16
PAG 16
press to zoom
PAG 17
PAG 17
press to zoom
PAG 18
PAG 18
press to zoom
PAG 19
PAG 19
press to zoom
PAG 20
PAG 20
press to zoom

注:色调显示可能因设备显示器而有所不同。

CALL US

Tel e Fax +39 071 7822945

EMAIL US
超过100年的经验

我们用三代传承的所有专业技术为您服务。

我们的服务

- 定制

- 颜色选择

- 超过100年的经验

- 在线订购

VISIT US

Società Marconi di Marconi Giorgio e Lorella S.n.c.

Via Scandalli, 13

60022 Castelfidardo (AN)

Cod. Fisc. e P.Iva: 00187860424

Scr. Reg. Imp di Ancona

REA N. AN-124491  -  Cap.Soc. € 10.329,14

bottom of page